Det här är ett viktigt meddelande


Vi tror på hjärtan som brister, på ändlösa tårar

Vi tror på konsten, på kärleken, vi tror på David Lynch och Belsebub

Vi tror på sandstränder, vi tror på dansnätter, vi tror på midnattssol och urskog

Vi tror på Emma Goldman och allt det som är vackertVi tror inte på nationer, inte på gränser

Vi tror inte på en sanning, vi tror på flera


Vi tror på regnbågens alla färger och vi tröstar oss i det mörkaste mörka

Vi tror på Joy Division och matematiska formler mot ensamhet

Vi tror att hjärtat är rött och rebelliskt och

att det kliar och sticker i hjärtat när världen går sönder


Vi är kulturmarxisterna, vi är de svenskfientliga, vi är PK-eliten, vi är de intellektuella

Vi är kultursnobbarna, vi är punkrockarna

Vi är identitetspolitik, vi är Kafka

Vi är dårarna, drömmarna, vi saknar behärskning, sans och reson

Vi är Paris -68, den feministiska våren, vi är repriserna av lillstrumpan & systeryster

Vi är tjeckisk dockfilm

Vi är en instrumentpanel i en rymdfarkost, vi är en galax

Vi är de som jobbat till kropparna inte orkade mer, tills våra hjärtan inte orkade mer

Vi är en fabrik intill Östersjön

Vi har samiskt blod, queera hjärtan och tornedalsk benmärg

Vi är de småländska skogarna och de norrbottniska vattendragen

Vi är två generationer från fattigdom


Vi förkastar religion och vi tillber allas gudar

Vi letar efter Djävulen, efter gömda skatter

Vi är schamanerna, vi är häxorna och vi kastar härmed en förbannelse

En förbannelse över alla som spottar på den romska tiggaren

En förbannelse över alla som mumlar bögjävlar efter det förälskade paret

En förbannelse över de som bränner ner moskéer

En förbannelse över egoismen och bigotteriet

En förbannelse över girighet och hat

En förbannelse över vansinnet

An important message will follow


We believe in shattered hearts, in endless tears

We believe in art, in love, we believe in David Lynch and Beelzebub

We believe in beaches, we believe in dancing the night away

We believe in the midnight sun and a forest as old as the earth

We believe in Emma Goldman and everything that is beautiful


We don't believe in nations, we don't believe in borders

We don't believe in one truth, we believe in many


We believe in colors of the rainbow and we find comfort in the heart of darkness

We believe in Joy Division and mathematical calculations agains loneliness

We believe the heart to be red and rebellious

And that it stings and itches in the heart when the world is breaking apart


[We are no patriots]

We are the snobs, we are the punks

We are Judith Butler, we are Kafka

We are the insane, the dreamers, we lack restraint, sense and reason

We are Paris 1968, we are the feminist movement, we are television reruns

We are a Czechoslovakian puppet show

We are the dashboard in a space shuttle, we are a galaxy

We are those who worked 'til our hearts and bodies crumbled

We are a factory beside the Baltic Sea

We have Sapmi blood, queer hearts and Meänkieli bone marrow

We are the deepest forests, we are the northern waters

We are two generations away from poverty


We reject religion and we pray to every god

We are searching for the devil, for hidden treasures

We are the shamans, we are the witches and we hereby cast a curse

A curse on those who spit in the face of those who have nothing

A curse on those who mumbles 'filthy faggots' passing a couple in love

A curse on those who are burning mosques

A curse on selfishness and bigotry

A curse on the greedy and the hateful

A curse on the madness.